منابع و ماخذ مقاله c (3480)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج میشه که ممکنه موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا واسه دمو می باشه ولی واسه ادامه مطلب…

منبع تحقیق c (3481)

فصل دوم: مواد و روش‌ها29مقدمه302-2- تابع تولیدتصادفی جاست و پاپ30آب و هوای استان کردستان312-4-2- الگوی تجربی توابع ریسک عملکرد محصولات مورد نظردر استان کردستان382-4-4- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان سقز432-4-5- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان بانه452-4-6- ادامه مطلب…

منابع مقاله c (3482)

1-14-3- اثرات تنش شوری بر محتوی پراکسید هیدروژن در بادام و سایر درختان میوه………………………………………………………..331-14-4- اثرات تنش شوری بر محتوی پروتئینهای محلول کل در بادام و سایر درختان میوه……………………………………………….341-14-5- اثرات تنش شوری بر سنتز تنظیم کنندههای اسمزی بادام و سایر درختان میوه………………………………………………………361-14-5-1-پرولین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….371-14-5-2-کربوهیدراتهای محلول و نامحلول………………………………………………………………………………………………………………………….391-14-6- اثرات تنش شوری بر پراکسیداسیون لیپیدها ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه c (3472)

سوال اصلیارکان، شرایط و احکام قذف صغار در فقه و حقوق موضوعه ایران چیست؟سوالات فرعی1ـ قذف چه شرایطی دارد؟2ـ احکام فقهی حقوقی قذف صغار چیست؟3ـ قذف صغارازنظر فقه و حقوق موضوعه ایران دارای چه موارد اشتراک و افتراقی است؟ 1-6. شرح و روش تحقیقاین تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق c (3473)

7- آیا زنان در آثار فوق یاور مردان بوده اند ؟8- زنان پاکدامن و بدکاره در کدام داستان ها بیشتر است ؟9- سرایندگان منظومه های داستانی فوق زن ستیز بوده اند یا خیر؟10- عشق و دلدادگی در میان زنان آثار فوق چگونه بوده است؟فرضیات تحقیق «در تدوین یک اثر پژوهشی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله c (3463)

1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………..10 1-9-جامعه ی آماری و تعداد نمونه………………………………………………………………………11 1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………11 1-11-تعریف واژگان………………………………………………………………………………………….12 عدالت فضایی………………………………………………………………………………………………….12 عنوان صفحه تسهیلات عمومی شهری……………………………………………………………………………………12 شهر گرگان………………………………………………………………………………………………………12 فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP………………………………………………………………………..12 فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………….. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….14 2-1-مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی………………………………………………..15 2-1-1-فضا………………………………………………………………………………………………………15 2-1-1-1-فضا در جغرافیا…………………………………………………………………………………..16 2-1-1-2-فضای شهری……………………………………………………………………………………..18 2-1-2-عدالت…………………………………………………………………………………………………..20 ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3474)

4-2-2- شکلای و فرم های طبیعی294-2-3- الگوها و فرایندهای طبیعی:314-2-4- نور و فضا:334-2-5- روابط مکان مند:344-2-6- روابط تکاملی انسان و طبیعت:374-3- جدول هیرواگین395- شهر طبیعت دوست:415-1- شهرهای بایوفیلیک کدامند:425-1-1- شاخصه های یه شهر بیوفیلیک:435-1-2- توصیف شهرهای بایوفیلیک:455-2- استراتژی های زیست تقلیدی واسه شهرها:465-3- فرم و شکل کلی در شهر طبیعت ادامه مطلب…

منبع تحقیق c (3464)

2-10- الگوی تراکم جمعیت شهرها از نظر کلارک 34 2-11- نظریه نیازسنجی شهری35 2-12- نظریه حد مطلوب جمعیت35 2-13- نظریه سلسله مراتب شهری36 2-14- نظریه شهرکهای اقماری37 2-15- نظریه شهرهای جدید پیوسته37 2-16- نظریه اندازه شهر37 2-17- نظریه قطب رشد و شهرگرایی39 2-18- نظریه شهرهای مسلط40 2-19- نظریه شهرهای نامتمرکز40 ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3475)

2-4- مبانی نظری272-4-1- امیل دورکیم282-4-2- تالکوت پارسونز292-4-3- ماکس وبر31فصل سوم34روش تحقیق343-1- مقدمه353-2- تعریف مفهومی و عملیاتی353-2-1-افسردگی و غمگینی353-2-2-فعالیت های اجتماعی و تفریحی363-2-3-احساس ناتوانی نسبت به همسالان373-2-4-احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار373-2-5-اختلال در رسیدگی به کارهای منزل383-2-6-مشکلات ناشی از درمان383-3-ابزار جمع آوری داده ها:393-4- اعتبار یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه c (3465)

جمعیتروستاهای دارای طرح هادی اجرا شدهتعداد پرسشنامهروستاهای دارای طرح هادیتعداد پرسشنامهروستای منتخبجمعیتتعداد نمونهروستای منتخبجمعیتتعداد نمونهکمتر از 250 نفرتازه آباد 1017/45توچی پایبست1415/67500-250 نفرپسیخان4886/2223پایین کویخ2799/12131000-500 نفرویشکا سوقه6155/2829گرفم6458/2930بیشتر از 1000 نفرسیاه اسطلخ34066/157158خشت مسجد26234/121122جمع کل215172ماخذ : اطلاعات تحقیق ،1392هم اینکه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران هم معین گردید که برابر 2/367 نفر ادامه مطلب…