منبع پایان‌نامه c (3461)

2-2-8 علل بوجود آورنده عقب مانده ذهنی…………………………………………………………………………………192-2-9 سندرم داون……………………………………………………………………………………………………………………….202-2-10 همه گیر شناسی……………………………………………………………………………………………………………202-2-11 ورزش و عقب ماندگی ذهنی…………………………………………………………………………………………..21 سایت منبع پایان نامه 2-2-12 فیزیولوژی تعادل……………………………………………………………………………………………………………..222-2-13 حفظ تعادل ، مکانیسم های موجود و سیستم های درگیر…………………………………………….232-2-14 نظریه های توصیف کنترل عصبی…………………………………………………………………………………..232-2-15 سیستم های دخیل در کنترل پایداری………………………………………………………………………….242-2-16 بخش های عصبی اصلی درگیر ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه c (3462)

2-2 بیان مفاهیم و تعاریف تحقیق192-2-1 توسعه (Development)192-2-2 تعریف پایداری (sustainability)192-2-3 توسعه پایدار (Sustainable Development)202-2-4 شهر پایدار (sustainability City )202-2-5 پایداری اجتماعی (Social sustainability)202-2-6 سرمایه اجتماعی (Social capital)202-2-7 مسکن (Housing)212-2-8 مسکن پایدار (Housing sustainability)222-2-9 آپارتمان (apartement)22 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به ادامه مطلب…