ب-مجرمان خرده فروش……………………………………………………………………………………..77
ت- مرتکبان فراگیر……………………………………………………………………………………………..78
بند2-جرم بودن نگهداری وسایل نگهداری………………………………………………………………………79
گفتار دوم: پیشگیری وضعی …………………………………………………………………………………………………….81
فصل سوم: سیاست جنایی قضایی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره……… 90
مبحث اول: سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………91
بند1- مداخله‌جویی93
بند2-غیر‌افتراقی بودن94
بند3- غیر‌تعدیلی بودن94
بند4- نارسایی اجرایی95
مبحث سوم:قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی کیفری در ارتباط با تجهیزات دریافت از ماهواره

شما میتونید تکه های دیگه ای از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخوانید

گفتار اول_ ضرورت طرح بحث97
گفتار دوم_ فرایند دادرسی کیفری98
بند1 -وقوع98
بند 2 -کشف99
الف- ضابطان دادگستری100
ب- جرم مشهود و غیرمشهود102

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج میشه که ممکنه موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا واسه دمو می باشه

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی همه قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

بند 3 -تحقیق104
الف- مرجع صالح جهت ادامه‌ی تحقیقات مقدماتی106
ب- صدور قرار تأمین کیفری108
پ- صدور قرار مجرمیت110
ت- تعقیب110
ث- قرار عدم صلاحیت112
بند4- رسیدگی و صدور حکم113
بند 5- اجرای حکم کیفری113
نتیجه‌گیری……..116
پیشنهادات118
منابع121
چکیده
به زعم خیلی از اندیشمندان روند توقف‌ناپذیر و سریع تحولات در عرصه‌ی ارتباطات به عاملی مهم در تعیین شیوه‌ی زندگی تبدیل شدهه به نحوی که این تحولات گسترده در نظام ارتباطات سهمی بسزا در توسعه‌ی ابعاد مختلف جوامع انسانی داشتهه در حال حاضر یکی از فناوری‌هایی که در مجموعه‌ی این تحولات مطرح میشه پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهوارهه. موضوع ماهواره و پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه قدمت چندانی نداره اما در همین زمان کوتاه هم مخاطبان خاص خود رو از قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی جذب کردهه. تا اونجا که بر پایه‌ی بعضی دلایل قانون‌گذار به ممنوعیت قانونی به کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداختهه. در حال حاضر دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران مطابق قانون «ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23 بهمن 1373» ممنوعه و ورود، تولید، توزیع، نصب، تعمیر و استفاده از این تجهیزات جز در مواردی که قانون معین کردهه واجد مجازات قانونیه. به‌رغم این ممنوعیت مدتیه که سیاست‌جنایی تقنینی و قضایی اتخاذ شده در این خصوص به باعث افزایش مخاطبان این وسیله به نقد کشیده شدهه در واقع خیزش آمار استفاده‌کنندگان این وسیله نشون می‌بده که قانون مذکور نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت موفق باشه موافقان این قانون به دلایل زیادی من جمله سیاسی، حقوقی و فرهنگی تمسک جسته‌اند و از سوی دیگه مخالفین هم به نقد این قانون با محوریت قرار دادن نظریات مطرح در جامعه شناسی جنایی به عدم انطباق قانون با وجدان جمعی جامعه و هم اینکه عدم توجه به معیارهای جرم انگاری اشاره نموده‌اند.
در نهایت باید اضافه کرد که فرآیند دادرسی جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به باعث بعضی ابهامات نیازمند توجه و دقتی عمیقه تا بتواند سیاست جنایی قضایی کارآمد و مطلوبی رو محقق کنه.

کلید واژگان : تجهیزات دریافت از ماهواره ـ سیاست جنایی تقنینی ـ سیاست جنایی قضایی ـ پیشگیری

مقدمه
هزاران سال از زندگی انسان بر روی این کره خاکی می گذرد و انسان همواره در پی تسهیل وتسطیح شرایط زندگی خود قدم برداشتهه. پیشرفت جوامع انسانی و اکتشافات علمی متعدّد مبیّن اینه که انسان می خواسته در هر زمان به راحت‌ترین شکل زندگی کنه و در این بین تعامل وارتباط انسانی هم از نقش ویژه‌ای برخوردار بودهه به نحوی که واسه هر چه آسان تر شدن ارتباط انسان ها با یکدیگر نوع آوری های علمی متعدد در گستره ارتباطات مطرح شده‌ است و رسانه ها همچون سایر فناوری های علمی مختلف به زیست بوم انسانی راه یافته‌اند انسانی که تا دیروز دامنه ی اخبار و ارتباطات او فقط محدود و مربوط به حوزه زندگی اش بود هنگامی که مخاطب یه رسانه قرار گرفت چشمانش به دور دست‌ها باز شد و توانست به آوایی از فرسنگ ها اون طرف تر گوش سپارد. به راستی که رسانه ها آبراه های فرهنگی اند که هر چه در خود دارن می غلتانند و می آورند و می برند. بشر امروز پذیرنده تحولی شگرفه و اون تحول چیزی جز تبدیل جادوی نگارش به جادوی الکترونیک نیست که در طی اون جهان تحت حاکمیت تمام عیار رسانه ها درآمدهه و شاید دیگه مکانی نباشه که از تاثیر این تحول عظیم مصون مانده باشه. ماهواره مثلا رسانه هاییه که در حال حاضر در کشورهای مختلف از اهمیت زیادی برخورداره تا جایی که ذهن خیلی از محققان علوم ارتباطی و برنامه ریزان رسانه ای رو به خود مشغول ساختهه سرعت در انتقال اطلاعات از مکانی به مکانی وقدرت بی حد و مرز در پوشش خبری در سراسر جهان هر چه بشر به اهمیت موضوع ماهواره افزودهه تا پیش از این، انتقال اخبار و اطلاعات در گرو کوتاهی فاصله‌ها بود، هر چه مسافتی کوتاهتر بود اخبار اون منطقه آسان‌تر به منطقه‌ی دیگه انتقال می یافت اما ظهور ماهواره به معنای در هم شکستن مسافتها و هجوم یه پارچهی اطلاعات و اخبار از هر جا به شمار میرود، دیگه نیازی به پیمودن مسافت و زمانی طولانی نیست و همه چیز در یه چشم به هم زدن رخ می بده آری جهان نظاره گر تحولی شگرف در گستره ی ارتباطات شدهه. تحولی که هنوز هم در بوته ی تحلیل پژوهشگران خالی از پرسش نمانده و هر روز به نتایج جدید در خصوص میزان تاثیر اون در جوامع مختلف دست می یابند. و ابعاد تازه‌ای پیرامون این تکنولوژی نوظهور گشوده میشه. امروزه محققان علوم ارتباطات تلاش خود رو با جدّیت معطوف به تحقیق و بررسی در خصوص این وسیله نموده اند و تونسته اند به کارکردهای جدید از این وسیله دست یابند. انقلابی که امروز در عرصه ی ارتباطات با ظهور ماهواره رخ دادهه باعث شده تمام جهان در معرض فرهنگی غیر بومی قرار گیرد دیگه هر کودکی که در دنیا متولد میشه در معرض تبلیغ فرهنگ های صادره از ماهواره خواه ناخواه قرار داره و خانه ها آماج تبلیغات فرهنگ های مختلف و متعلق به سرزمین های گوناگون هستن. به هر شکل وجود رسانه های تصویری به ویژه ماهواره، همراهی اجتناب ناپذیر و عضوی از خونواده‌ی مدرن امروز بشمار میره و تأثیرات عمیق و غیرقابل انکار اون در خونواده‌ها محتاج بررسی علمی ویژه‌ایه چون عادات اجتماعی تا حد زیادی در راستای حضور رسانه ها تنظیم می بشن و گاه حتی در بعضی مسائل افراد با کمک گرفتن از این رسانه به نتایج قابل توجهی در زندگی دست می یابند. واقعیت اینه که تقویت فرایندهای جامعه پذیری و ارتقای هوش اجتماعی بعضی افراد معلول فعالیت رسانه های عمومی و قابل دسترسه بطوریکه می‌توان با توجه به محتوای برنامه های ماهواره ای به ویژه در حوزه های خبری، فیلم سینمایی، موسیقی، ورزش و تبلیغات تأثیراتی رو در راستای جهانی شدن مشاهده نمود. با ملاحظه ی چنین نقش موثری از رسانه ها به ویژه ماهواره در سطح جهان، تجدید حیات اجتماعی رویدادیه که چشم انسان رو به روی همه‌ی جهان باز کردهه، به هر حال تاثیرات قابل توجه ماهواره در سطح جهان خصوصاً در جوامع جهان سوم یا کم رشد و در حال توسعه ذهن جامعه شناسان رو به خود معطوف ساختهه در این گونه جوامع مردم در حالی که مشغول زندگی با آداب و عادات قدیمی هستن با ورود ناگهانی ماهواره ها به یه باره با پدیده های جدید در ساختار اجتماعی خود مواجه می بشن الگوهای رفتاری جوامع متأثر از ماهواره، به یکباره دستخوش تغییر قرار میگیره در این بین سنّتها وعادات اجتماعی که تا پیش از این از سوی این جوامع متبّع بود به یه باره در معرض شکست و گسست قرار میگیره و رفتاری جدید، پوششی جدید، گفتمانی جدید جامعه رو فرا میگیره و خونواده ها به شیوه ای جدید به برآوردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی…می پردازند. و در نهایت این موج عظّیم به تغییر در ساختار و سازمان اجتماعی جوامع مختوم میشه. این چنینه که به نقش بدیع از ماهواره در همه ی جوامع می رسیم. و منظره‌ای جدید از جهان پیش رویمان گشوده میشه. کشورهای عصر حاضر همچون اعضای یه خونواده محسوب می بشن؛ و در تعاملات اجتناب ناپذیری که این گونه کشورها با یکدیگر دارن انتقال فرهنگ ها آداب و رسوم نقش بسیار مهم داره در گذشته تعاملات فرهنگی محدود به ورود تابعان و شهروندان یه کشور به کشور دیگه بود اما امروز با ظهور تکنولوژی ماهواره در حوزه رسانه به راحتی می توان از فرهنگ و منش اجتماعی هر کشور مطّلع شد چشم و گوشی که ارمغان عصر نوین بودهه و دامان خود رو بر پهنه ی جهان امروز گستردهه. در هر حال برنامه های ماهواره ای به جریان جهانی شدن کمک می کنه در عصر حاضر آهسته آهسته مفهوم ارتباطات جمعی جای خود رو به مفهوم ارتباطات طبقه ای دادهه، مفهوم اخیر به معنای سلیقه ها و طبقه های مختلف اجتماع و نیازمند برنامه های متناسب خوده و این گونه نیست که واسه همه گروه های اجتماعی یه برنامه ی واحد ارائه بشه این برنامه ریزی مخاطبان مختلف رو به صورت گروهی جذب نظام رسانه ای جهان می کنه. سیاست رسانه ای جهان امروزه سعی داره با توجه به تکثر گرایی فرهنگی، قومی، نژادی….موجود به تقویت نقاط مشترک انسان ها بپردازد و جهان رو پر از تعاملات و مناسبات انسانی سازمند کنه اما اینکه کشورها هر کدام با چه ظرفیت و دیدگاهی به تحقّق این رسالت در جهان کمک کنن سؤالیه که پاسخ اون نیازمند گذر زمان خواهد بود.
در ایران هم موضوع ماهواره به گونه ای متفاوت از سایر کشورهای دیگه که ممنوعیتی واسه تجهیزات ماهواره قائل نیستن دنبال میشه و به رغم ممنوعیت قانونی و برخوردهای فیزیکی با استفاده کنندگان و متقاضیان این تجهیزات در جامعه شاهد افزایش مخاطبان و علاقه مندان این رسانه و به موازات اون پیشرفت ساختار تکنولوژی وفنی این وسیله جهت دسترسی افراد هستیم. ارزیابی وضعیت و شرایط جامعه ایران در ارتباط با ماهواره مبیّن اینه که وجود اندوخته های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی مردم ایران وتمایز اون با خیلی از کشورهای آسیایی ممنوعیت این وسیله رو با سؤالات فراوانی مواجه ساخته زیرا قدمت فرهنگی و نظام عمیق ارزشی ایران تحمّل چنین محدودیت های بی چون و چرایی رو نداره از سوی دیگه اگه ماهواره رو ناسازگار و در تقابل با مناسبات فرهنگی و رفتاری جامعه ی ایران بدانیم اولاً راهبردی مقطعی و کوتاهه و ثانیاً با مقابله ی قانونی تنها به پاک کردن صورت مسأله پرداخته ایم و به بی محتوایی و کسل کنندگی رسانه ملی خود بیشتر دامن زده ایم حقیقت اینه که مخاطب ایرانی هنگامی که در مقابل ارزش گذاری و گزینش بین رسانه ی ملی و برنامه های ماهواره ای قرار میگیره تنوع گسترده و محتوای متناسب ماهواره او رو به گزینش این وسیله هدایت می کنه تا جایی که تاثیر انکار ناپذیر این رسانه بر روی کودکان و جذابیت این برنامه ها واسه اونا به عنوان قشری واجد ویژگی رفتاری و ذهنی متفاوت از سایر قشرها اندیشه ی اتخاذ شیوه های زیربنایی و تربیتی رو از سنین پایین تر تقویت می کنه. به راستی نگرانی از مفسده های گوناگون ماهواره در کشور ما تا کی ادامه خواهد یافت و اندیشه مسئولان تا کی معطوف به راهکارهای سرکوب گر و تقابل گونه خواهد بود هنوز انتقادهای موجود از مسئولان به لحاظ ممنوعیت ویدئو پایان نیافته بود که دوباره ممنوعیت دیگه ای در پناه مقابله با تهاجم فرهنگی در کارنامه ی سیاست جنایی ما ثبت شد و برگ دیگه ای به قوانین کیفری اضافه گشت و ماهواره به عنوان وسیله ای غیر اخلاقی تحریم شد همه اینا در حالی اتفاق افتاد که راهبرد خیلی از کشورهای آسیایی علی رغم نگرانی ها از تهاجم فرهنگی به میزان گسترده ای با برخورد ما تفاوت داشت و علی رغم قبول بعضی پیامدها مرزهای فرهنگی خود رو بر روی این وسیله گشودند تا هم به نقاط آسیب پذیر نظام فرهنگی خود واقف بشن و هم از گردش و گسترش اطلاعات و پیشرفت در سراسر جهان بی بهره نمانند در واقع سوال اینجاست که رمز همزیستی مسالمت آمیز این کشورها با ماهواره علی رغم وجود دغدغه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی در چیه؟ سوالی که انکارش تنها از عهده ی قانون گذار ایران بر می آید؛ زیرا این حکایت که قانونی بدون استخراج نظر قاطبه ی شهروندان و مطالبات جامعه شناختی وضع گردد چیز تازه ای نیست. در حال حاضر مکانیسم های قانونی با جدیت در جهت عدم استفاده از این رسانه پیش می روند و مراجع انتظامی با قاطعیت به اجرای این مکانیسم های می پردازند تا اونجا که سعی بر اینه که شخص استفاده کننده از این وسیله فردی هنجارشکن تلقی بشه گویا این وسیله نوین چیزی جز مفاسد اجتماعی و انحرافات اخلاقی در پی نداره و ظهور اون پیام آور افول فرهنگ، اخلاق و مذهبه اما باید گفت ترسیم نیم رخ فساد و ناهنجاری های امروز معلول عواملیه که قطعاً استفاده از ماهواره عامل تام اون نیست ادبیاتی که امروزه بدون پرداختن به عوامل متعدد و متفاوت در شکل گیری رفتارهای ضداجتماعی و بی بند وباری های پوششی صرفاً جهت منع یکجانبه و متعصبانه به سیاهه قانونی راه یافتهه هر روز مغز قانون رو خورده و به شکنندگی پوسته و بدنه ی اون می افزاید باید وقت اون رسیده باشه که شیوه های تلطیفی و منطقی نظریه پردازان انقلاب اسلامی همچون امام خمینی (ره) و شهید مطهری (ره) رو که با ابتنا بر تعمیق هنجارها، ارزش ها و آموزه های دینی بنا شده بود رو بار دیگه مرور کنیم در واقع وجود چنین راهنمایانی بود که پیش از انقلاب اسلامی و با وجود همه امکانات و ابزار عیش و عشرت و بی قیدی جامعه از هویتی عمیق و نفوذناپذیر بهره مند بود و رشادت های جونان در دفاع مقدس در برابر تجاوز عراق نمونه و نتیجه ی تربیت اجتماعی و دینی این مربیان در عرصه جامعه محسوب می شد امروزه بدون آشنایی با شرایط جهان و اوضاع جدید و بدون شناخت جاذبه هایی که در منظر و مرآی جوانان نسل امروز قرار داره و عدم تمسک به راهکارهای علمی علوم پرورشی و درک ظرافت های جامعه شناختی و تربیتی نمی توان جامعه ی جوان رو به سوی تعالی مورد نظر هدایت نمود. در ابتدای دهه ی پنجاه زمانی که هنوز رادیو هم به سختی در منازل یافت می شد دغدغه شهید مطهری (ره) نوع تبلیغ و روش ترویج معارف و آداب دینی بود که این جز انعکاس نگرانی ایشان از قرائت های ناصواب از آموزه های دینی به وسیله ی بعضی افراط گرایان متحجر اون زمان چیز دیگه ای نبود. باید از راه و رسم ارعاب و تهدید و تحقیر و تنبیه و توسل به راهکارهای خشن و قیم مآبانه و طلبکارانه که در تقابل با روحیه ی مهرطلبی و زیبایی گرایی و آزادمنشی غریزی جوانانه دوری گزید و بار دیگه به خردورزی و تعامل آشتی جویانه روی آورد.
حاکمیت بر مناسبات شهروندی وحفظ ارزش های اجتماعی جز با تربیت و نهادینه کردن سلامت اجتماعی در جامعه تحصیل نمی گردد جوامع پیشرفته و سالم هیچ گاه وامدار تحکّم و سرکوب نبوده اند وجود ضمانت اجراهای یه سویه کیفری و ایجاد شبکه های پیچیده ی بهنجار سازی در جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه همه دلیلی بر استیصال نظام عدالت کیفری و رخت بستن عدالت از این نظام خواهد بود. نظام عدالت کیفری می باید بر پایه ی اصول و قواعد اجتماعی بار دیگه در موضع خود نسبت به تحولات و فناوری های نوین تجدیدنظر کنه و با راهبردی مناسب و موفق وارد مناسبات اجتماعی گردد در دنیایی با چراغ های خاموش و دیوارهای ضخیم که مانع از عبور و ورود مصنوعات و ابداعات فراگیر بشری میشه. ارتباطات انسانی به شیوه ای غیر منصفانه قربانی ملاحظات مصلحت گرایانه و سلیقه ای میشه. تاریخ کشورهای پیشرفته که پر چشم آزادی و آزادگی رو همچون سایبانی بر فراز زیست بومشان برافراشته اند و چوب اون رو بر سر کشورهای دیگه می کوبند مملو از مجازات خشن و برخوردهای شدیدیه که روزگاری با توسّل به قوانین ناعادلانه و به دور از اقتضائات و شرایط اون زمان تعیین یافته بود و حال چرا باید تناول این میوه ی تلخ و تجربه ناصواب نسیب ما گردد: اعتماد و احترام به وجدان اجتماعی جامعه و وضع کارشناسانه ی قوانین آرزویی دست نیافتنی نیست و تحقق اون در گرو اندکی همّت در بازوی قانون گذاره. وسیله ای رو که می توانستیم با اندکی پذیرش و اعتماد به یکدیگر از کنارش همانند سایر وسایل نوین عبور کنیم به جهت بعضی رویکردهای حساسیت زا و تعصب آلود به دیوی وحشتناک مبدّل کردیم. گویی اونچه که از تورّق اوراق قانونی به دست می آید چیزی جز منازعات و ملاحظات سلیقه ای در عرصه ی منافع اقلیت حاکم نیست قوانینی که امروز بواسطه ی تامین نظر عده ای یا نهادی ابداع و فردا به لحاظ تعارض با منافع گروه یا نهاد دیگه ای الغا میشه که دستاوردی جز سرگردانی افراد در پیچ و خم محاکم دادرسی در پی نخواهد داشت.
سرانجام دیر یا زود این سد قانونی در برابر ورود ماهواره شکسته میشه وقانون گذار ناگریز از پذیرش این فناوری میشه امّا نمی توان بررسی ابعاد این وسیله رو به اون زمان موکول نمود لذا ضرورت مطالعه ی دقیق و عمیق ابعاد اجتماعی، فرهنگی و تاثیر این وسیله درمناسبات اجتماعی شهروندان ولزوم توجه به تجربه های تلخ ناشی از ویدئو ما رو بر اون داشت. که رسالت این پایان نامه رو در راستای بررسی سیاست جنایی قانون گذار و سیاست جنایی قضایی قوه قضایه جمهوری اسلامی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره قرار دهیم موضوع مذکور به جهت پاره ای از خصایص که ذیلاً تبیین میشه کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفتهه پس تنها به مدد لطف پروردگار و مساعدت اساتید عالم قدم در این حوزه گذاردیم.
باید گفت منابعی که مستقیماً در این خصوص یافت میشه کمتر به تامین رسالت ما در این اثر می انجامید؛ زیرا اکثر منابع واجد لحاظ‌های دیگه ای بود که از منظرهای دیگه ای به موضوع می پرداخت در اینجا ضرورت تلفیق و چینش مباحث در ساختار تحقیق در پرتو هدایت موثر و مدّبرانه ی اساتید احساس می‌شد که مساعدت خود رو از وی دریغ نفرمودند.
به مباحث و مسائلی همچون سیاست جنایی و جرم انگاری به نحو گسترده و مرسوم در مدارج عالی تر و تحصیلات دکتری تدریس پرداخته که خود نیازمند مطالعه و بررسی علمی در این باره و بهره گیری از فیض اساتید صاحب فن در این حوزهه که خوشبختانه با تحصیل منابع مرتبط و هدایت اساتید سعی در ارتفاع این مشکل نمودیم البته بعضاً ضعف در تبیین و تحلیل مباحثی بدین سنگینی که شایسته ی مقطع دکتری حقوق کیفریه واقعیتی اجتناب ناپذیر خواهد بود که ممکنه در این اثر هم یافت بشه.
این اثر به لحاظ آمیختگی و نیازمندی به مباحث جامعه شناختی و بررسی آرای جامعه شناسائی که در عرصه‌ی جامعه‌شناسی قلم زده‌اند محتاج بررسی و مداقه در جامعه شناسی جنایی جنایی بود و از این روی به مطالعه منابع مورد نظر در این مقام و تقریرات خویش در درس جامعه شناسی جنایی پرداختم که مساعدت و توجه اساتید محترم بسیار راهگشا و راهنمای اینجانب در رسیدن به اهداف علمی مورد نظر و بهره مندی از اندیشه ی جامعه شناسان بود.
در پایان از لطف پروردگار و راهنمایی و نظارت بی دریغ و دقیق اساتید محترم راهنما و مشاور در تحقق این رسالت علمی و هدایت در مسیر اعتلای دانش و بینش عالمانه سپاسگذارم و امیدوارم همواره شایسته این عنایت قرار داشته باشم.

فصل اول:
کلیّات تحقیق

مبحث اول: موضوعات روشن

1- بیان مسأله
عصر حاضر عصری هست که حیات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی … بشر در گرو ارتباط با دیگرون تداوم می شه و در این بین ابزاری که مقوم این فرآیند تعامله نقشی مؤثر داره. مثلا یکی از ابزارهای پیش گفته که به صورتی شگرف بر فضای ارتباطات سایه افکنده، ماهوارهه. تجهیزات ماهواره‌ای به عنوان یکی از وسایل تولید و دریافت اطلاعات و هم برقراری ارتباطات در ابتدای ورود خود به فضای اجتماعی جامعه‌ی ایران با استقبال نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو نگردید، و پس از چندی با تصویب قانون منع بکارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 از سوی قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران این عنوان در سیاهه‌ی قوانین کیفری ما جای گرفت امروزه از سویی شاهد جرم‌انگاری و ممانعت قانونی و ضمانت اجرای کیفری در این خصوص هستیم و از سوی دیگه عدم تمکین مخاطب و سرسختی و افزایش تمایل به استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و گاه کنجکاوی و اشتیاق اذهان عمومی در این مقام به واقعیتی مشهود تبدیل گشته.
پدیده جهانی شدن و درآمیختگی هویت‌های فرهنگی و ارتباط رو به گسترش در جهان مدرن، و در نوریده شدن مرزهای جغرافیایی در پرتو هجمه‌ی بی حد و حصر اطلاعات اهمیتی مضاعف به چالش منع بکارگیری از ماهواره می‌بخشد، آنچنان که، تحولات سریع مربوط به توسعه‌ی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای آسیا مجال بررسی رو از محققان علوم ارتباطات در این خصوص رو ربودهه، اما در ایران قانون‌گذار با برخوردی واکنش‌گرایانه به تعیین جزای نقدی واسه افراد استفاده کننده از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداخت راه‌کاری که تا به امروز نه تنها مانع از گرایش افراد در استفاده از ماهواره نشدهه بلکه همه‌روزه بر گستره‌ی تعداد مخاطبان این رسانه‌ها افزودهه؛ این در حالیه که اراده‌ی عمومی جامعه میتونه در برابر این موج با توجه به ارزش‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی موجود به گونه‌ای طبیعی، موضعی منطقی و ضابطه‌مند در پیش گیرد و اندیشه‌پردازان علوم مخاطب‌شناسی و ارتباطات قطعاً نقشی مؤثر در تعمیق فرهنگ استفاده از این رسانه و تعیین حدود و ثغور بهره‌بری از اون رو دارن. پس، در جهان امروز که سلول‌های رسانه‌ای فراسوی مرزهای داخلی شکل می‌پذیرند و از شاخصه‌ی کنترل‌ناپذیری و مدیریت‌گریزی نسبت به مدل‌های داخلی فرهنگ برخودارند، باید راه‌کارها و سیاستی متناسب با ضرورت‌های موجود اتخاذ گردد و با توسعه‌ی شناخت رسانه‌ای و تقویت و تثبیت ارزش‌های داخلی کارکردهای مثبت رسانه‌های غیر داخلی (ماهواره‌ای) به نحوی شایسته در نظام اجتماعی تبیین بشه. در غیراین صورت با ادامه‌ی چالش پیش گفته شاهد کاهش شعاع دایره‌ی اعتماد عمومی جامعه نسبت به نظام عدالت کیفری و افزایش و مداومت تجارت سیاه تجهیزات دریافت از ماهواره‌ای به شکلی پنهان از رؤیت مراجع ناظر توسط عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب و استفاده‌ی افراد با‌انگیزه‌های متفاوت خواهیم بود.
شایان ذکره که گرایش به تجمل و تقلید کورکورانه در لایه‌های مختلف جامعه، بی‌محتوایی و جذاب نبودن بعضی از محصولات رسانه‌های داخلی، آمادگی ذهنی قشر کودک و نوجوان جهت پذیرایی از رسانه‌های غیر بومی و سنتی، تنوع محصولات رسانه‌های غیرداخلی به تناسب مخاطبان خود و کنجکاوی افراد در پی ممانعت قانونی از عواملیه که تاثیری به سزا در استفاده از ماهواره داشتهه.
شکاف موجود فی‌مابین بی‌توجهی و عدم پذیرش افراد نسبت به قانون منع بکارگیری از ماهواره در جامعه ایران و جرم انگاری این موضوع توسط قانون‌گذار خود گویای این حقیقته که اصلا قانون‌گذار پیش‌تر از جامعه و قبل از اینکه جامعه استفاده از ماهواره رو کج‌روی و عدول از ارزش‌های پذیرفته شده تلقی نماید و از قانون‌گذار خود مطالبه‌ی ضمانت اجرای قانونی کنه، طی فرآیندی نابالغ به جرم انگاری در این مقام پرداختهه.
در بعد تقنینی تعیین جزای نقدی و ضبط تجهیزات ماهواره‌ای اون چنان که باید بازدارندگی ایجاد ننموده و حتی آمارها از افزایش استفاده کنندگان این وسیله و بی‌مهری افراد نسبت به این قانون خبر می‌بده و سیاست جنایی تقنینی صرفا به عنوان تاکتیکی مقطعی به حل این چالش پرداختهه که اون هم تا تامین کننده‌ی روند کاهش سطح تقاضای مخاطب رسانه‌های ماهواره‌ای نیست. در بعد قضایی و فرآیند شکلی رسیدگی هم می‌توان گاه به شکست حرمت حریم خصوصی افراد به نحوی ناآگاهانه توسط بعضی مراجع در مرحله‌ی کشف و اضرار معنوی و مادی به افراد اشاره نمود. در هر صورت تلاش در ردع و رفع چالش ناشی از منع برخورداری از تجهیزات ماهواره‌ای به تورم‌زدایی قانونی و هم‌چنین به اصلاح عناوین مجرمانه تحقق می‌بخشد؛ زیرا کثرت عناوین مجرمانه به تشتت هر چه بیشتر اذهان عمومی در آگاهی از حقوق حقه‌ی خود می‌انجامد و سرانجام موجی از هرج و مرج قانونی توده افراد رو فرا می‌گیرد. تلاش در راستای تبیین و تعیین شایسته‌ی حدود حریم خصوصی و حقوق مسلم افراد و ارتقای سطح آگاهی آنان در این مقام در پرتو آموزه‌های وثیق حقوقی باعث اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی راه‌بردی و مناسب از سوی مرجع مربوط می‌گردد؛ النهایه توجه بخشی نظام عدالت‌کیفری نسبت به ضرورتها و مسائل مستحدثه کنونی و تجزیه و تحلیل واقعیت‌ها، ره‌یافتیه که در سایه‌ی یه تحقیق علمی جامع و کارشناسانه به‌دست می‌آید.
2-پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
عنوان و محتوای این تحقیق با عنایت به بررسی‌های انجام شده در اینترنت و مقاله ها و پایان‌نامه‌های مسبوق به سابقه نیست. لذا با توجه به وجود قانون منع به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره و عدم تمکین شهروندان نسبت به این قانون ضرورت یه پژوهش علمی در این مقام ضروری خواهد بود.
3-اهداف تحقیق
الف: هدف اصلی
اهداف نظری تحقیق شامل غنابخشی به ادبیات حقوق کیفری در عرصه‌ی جرم انگاری با نگرش و جامعه‌شناختی و چالش‌زدایی از ادبیات حقوق کیفری در راستای اتخاذ سیاست جنایت تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشه.
ب: اهداف فرعی
اهداف کاربردی تحقیق شامل تقویت زمینه‌های استفاده از وجدان جمعی در نهادهای تقنینی در گستره‌ی جرم انگاری به نحو علمی و چالش‌زدایی از فرآیند دادرسی در نهادهای قضایی در خصوص جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره و هم اینکه جرم‌زدایی عملی از این عنوان مجرمانه می‌باشه.
4-سؤالات تحقیق
1- اساسی‌ترین چالش فراروی نظام عدالت کیفری ایران در خصوص استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره چیه؟
2-مؤثرترین راه‌کار واسه برون‌رفت نظام عدالت‌کیفری ایران از چالش به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره چیه؟
5- فرضیه‏های تحقیق
1-به نظر میرسه در جرم‌انگاری راجع‌ به تجهیزات دریافت از ماهواره اهتمامی نسبت به وجدان جمعی جامعه صورت نپذیرفته و این قانون با وجدان جمعی جامعه در اصطکاکه.
2- به نظر میرسه نظام عدالت‌کیفری ایران با تغییر سیاست جنایی تقنینی و قضایی از طریق اهتمام به وجدان جمعی جامعه و جرم‌زدایی از عنوان مجرمانه‌ی بکارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره بتواند به چالش‌زدایی در این مقام بپردازد.
6-روش تحقیق
اعتبار ماهیت و اهمیت تحقیق توصیفی و تحلیلی محسوب می‌گردد پس توصیف مفاهیمی چون سیاست جنایی تقنینی و قضایی، وجدان جمعی، جرم‌انگاری و تحلیل میزان تاثیر وجدان جمعی بر سیاست‌جنایی تقنینی و قضایی در رعایت اصول جرم‌انگاری در خصوص به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره ضروری خواهد بود.
مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه و مبانی تحقیق
گفتار اول: مفاهیم
1- واژه شناسی
در پیش آهنگ پرداختن به ادبیات هر تحقیق می بایست واژگان بنیادی و مهم تحقیق به گونه ای علمی و بی طرفانه و به دور از هر گونه پیش داوری تبیین و ژرف کاری گردد زیرا؛ بسترسازی و تمهید فضای پژوهش در تحقیقات علمی بر پایه توصیف دقیق از واژگان کلیدی، باعث غنای هر چه افزون تر فرایند تحقیق و تحکیم ادبیات علمی اون میشه.
شکافتن دقیق و عمیق واژگان مهم و استخراج معانی و مفاهیم مرتبط به هدایت پژوهشگر و تحصیل نتیجه ی مورد نظرش از تحقیق کمک می کنه و چنانچه این ژرف کاوی به نحوی شایسته صورت پذیرد؛ غبار گمراهی و کژبینی رو از دودیده ی مخاطب تحقیق فرو می نشاند و به حقیقت بینی و واقع نگری او می افزاید، لذا تعریف و تبیین واژگان کاربردی و کلیدی از منظر لغوی و اصطلاحی در پیشانی نگارش تحقیق ضروی به نظر می رسد.
1-1- تعریف لغوی
1-1-1- سیاست جنایی
از منظر دستور زبان فارسی «سیاست جنایی» ترکیب وصفی بودهه به نحوی که واژه ی «جنایی» در مقام توصیف واژه «سیاست» آورده شدهه. سیاست در لغت به معنای پاس داشتن، حفاظت، حراست، مصلحت، تدبیر1، اداره خون امور مملکت، مراقبت از امور داخلی کشور، عقوبت و مجازات آمده است2 و جنایی از ریشه‌ی جنایت به معنای جرم و گناه آورده شدهه.3
1-1-2- وجدان جمعی
وجدان به کسرِ واو در لغت از ریشه وَجَدَ به معنای یافتن در معانی مختلفی آورده شده که اینا هستن: گم شده رو یافتن، نفس و قوای باطنه، دریافت و یافت4 و قوای باطنی که خوب و بد اعمال از اون ادراک میشه آورده شده است5 و اضافه شدن واژه جمعی به «وجدان» دلالت بر بیان قوه ی ادراک عده ای که در یه جا گرد آمده باشن و مبیّن وجدان عده ای از مردم می باشه.
1-1-3- افکار عمومی
افکار به فتح الف جمع فکر به معنای اندیشه6 و واژه عمومی در مقام فراگیری و شمول افکار آمدهه.
1-1-4- حریم خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید