پایان‌نامه ارشد رایگان c (3475)

2-4- مبانی نظری272-4-1- امیل دورکیم282-4-2- تالکوت پارسونز292-4-3- ماکس وبر31فصل سوم34روش تحقیق343-1- مقدمه353-2- تعریف مفهومی و عملیاتی353-2-1-افسردگی و غمگینی353-2-2-فعالیت های اجتماعی و تفریحی363-2-3-احساس ناتوانی نسبت به همسالان373-2-4-احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار373-2-5-اختلال در رسیدگی به کارهای منزل383-2-6-مشکلات ناشی از درمان383-3-ابزار جمع آوری داده ها:393-4- اعتبار یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3474)

4-2-2- شکلای و فرم های طبیعی294-2-3- الگوها و فرایندهای طبیعی:314-2-4- نور و فضا:334-2-5- روابط مکان مند:344-2-6- روابط تکاملی انسان و طبیعت:374-3- جدول هیرواگین395- شهر طبیعت دوست:415-1- شهرهای بایوفیلیک کدامند:425-1-1- شاخصه های یه شهر بیوفیلیک:435-1-2- توصیف شهرهای بایوفیلیک:455-2- استراتژی های زیست تقلیدی واسه شهرها:465-3- فرم و شکل کلی در شهر طبیعت ادامه مطلب…

دانلود تحقیق c (3473)

7- آیا زنان در آثار فوق یاور مردان بوده اند ؟8- زنان پاکدامن و بدکاره در کدام داستان ها بیشتر است ؟9- سرایندگان منظومه های داستانی فوق زن ستیز بوده اند یا خیر؟10- عشق و دلدادگی در میان زنان آثار فوق چگونه بوده است؟فرضیات تحقیق «در تدوین یک اثر پژوهشی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان‌نامه c (3472)

سوال اصلیارکان، شرایط و احکام قذف صغار در فقه و حقوق موضوعه ایران چیست؟سوالات فرعی1ـ قذف چه شرایطی دارد؟2ـ احکام فقهی حقوقی قذف صغار چیست؟3ـ قذف صغارازنظر فقه و حقوق موضوعه ایران دارای چه موارد اشتراک و افتراقی است؟ 1-6. شرح و روش تحقیقاین تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3471)

ب-مجرمان خرده فروش……………………………………………………………………………………..77 ت- مرتکبان فراگیر……………………………………………………………………………………………..78 بند2-جرم بودن نگهداری وسایل نگهداری………………………………………………………………………79 گفتار دوم: پیشگیری وضعی …………………………………………………………………………………………………….81 فصل سوم: سیاست جنایی قضایی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره……… 90 مبحث اول: سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………91بند1- مداخله‌جویی93بند2-غیر‌افتراقی بودن94بند3- غیر‌تعدیلی بودن94بند4- نارسایی اجرایی95مبحث سوم:قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی کیفری در ارتباط با تجهیزات ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق c (3470)

2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها322-8: اسکان غیررسمی در ایران32 2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران33 2-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران332-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی362-10: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی382-11: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3469)

2.3.7. بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحب‌نظران مختلف322.3.8. سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی332.3.9. اهمیت سرمایه انسانی در بیمه362.4. تاریخچه شایستگی382.4.1. تفاوت competence و competency382.4.2. مفهوم شایستگی392.4.3. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها412.4.4.ابعاد شایستگی422.4.5.الگوهای شایستگی432.4.5.1.ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ432.4.5.2.ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻭ ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ442.4.5.3.ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺷﺮﻭﺩﺭ462.4.5.4.ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ472.4.5.5.ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ492.4.6.توسعه الگوهای شایستگی512.4.7.سطوح شایستگی522.4.8.مفهوم ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق c (3468)

1-1-1 حق انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن خواهد بود، لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما در همین جامعه انسانی بعضاً اختلافاتی ایجاد می‌شود که ضرورت وجود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3467)

سایت منبع پایان نامه 4-3-2- تعاریف حمایت اجتماعی325-3-2- انواع حمایت اجتماعی356-3-2- ابعاد حمایت اجتماعی387-3-2- پویایی های حمایت اجتماعی388-3-2- کارکردهای حمایت اجتماعی399-3-2- عوامل موثر در بهره مندی از حمایت اجتماعی4010-3-2- منابع حمایت اجتماعی4111-3-2- حمایت اجتماعی وسلامت جسمانی4712-3-2- حمایت اجتماعی وسلامت روانی484-2- مبانی نظری491-1-4-2- نظریه های مربوط به سلامت عمومی49نظریه سیستم ها49نگرش ادامه مطلب…

تحقیق c (3466)

2-4-2 تصویر برند412-4-3 فواید برند412-4-4 دلایل اهمیت برندها422-4-4-1 مصرف کننده422-4-4-2 شرکت‌ها (تولید کنندگان)422-5 شخصیت برند432-5-1 تعاریف شخصیت برند432-5-2 اهمیت شخصیت برند452-5-2-1 شخصیت برند چگونه شکل می‌گیرد؟452-5-2-2 چرا سازمانها از مفهوم شخصیت برند استفاده می‌کنن؟452-5-3 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند462-5-4 ویژگی‌های شخصیتی در برند462-5-5 فرهنگهای متفاوت در شخصیت ادامه مطلب…