پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3474)

4-2-2- اشکال و فرم های طبیعی294-2-3- الگوها و فرایندهای طبیعی:314-2-4- نور و فضا:334-2-5- روابط مکان مند:344-2-6- روابط تکاملی انسان و طبیعت:374-3- جدول هیرواگین395- شهر طبیعت دوست:415-1- شهرهای بایوفیلیک کدامند:425-1-1- شاخصه های یک شهر بیوفیلیک:435-1-2- توصیف Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود تحقیق c (3473)

7- آیا زنان در آثار فوق یاور مردان بوده اند ؟8- زنان پاکدامن و بدکاره در کدام داستان ها بیشتر است ؟9- سرایندگان منظومه های داستانی فوق زن ستیز بوده اند یا خیر؟10- عشق و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3472)

سوال اصلیارکان، شرایط و احکام قذف صغار در فقه و حقوق موضوعه ایران چیست؟سوالات فرعی1ـ قذف چه شرایطی دارد؟2ـ احکام فقهی حقوقی قذف صغار چیست؟3ـ قذف صغارازنظر فقه و حقوق موضوعه ایران دارای چه موارد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3471)

ب-مجرمان خرده فروش……………………………………………………………………………………..77 ت- مرتکبان فراگیر……………………………………………………………………………………………..78 بند2-جرم بودن نگهداری وسایل نگهداری………………………………………………………………………79 گفتار دوم: پیشگیری وضعی …………………………………………………………………………………………………….81 فصل سوم: سیاست جنایی قضایی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره……… 90 مبحث اول: سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………91بند1- مداخله‌جویی93بند2-غیر‌افتراقی بودن94بند3- Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3470)

2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها322-8: اسکان غیررسمی در ایران32 2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران33 2-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران332-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی362-10: Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3469)

2.3.7. بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحب‌نظران مختلف322.3.8. سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی332.3.9. اهمیت سرمایه انسانی در بیمه362.4. تاریخچه شایستگی382.4.1. تفاوت competence و competency382.4.2. مفهوم شایستگی392.4.3. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها412.4.4.ابعاد شایستگی422.4.5.الگوهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3468)

1-1-1 حق انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن خواهد بود، لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند،  ضرورتی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3467)

سایت منبع پایان نامه 4-3-2- تعاریف حمایت اجتماعی325-3-2- انواع حمایت اجتماعی356-3-2- ابعاد حمایت اجتماعی387-3-2- پویایی های حمایت اجتماعی388-3-2- کارکردهای حمایت اجتماعی399-3-2- عوامل موثر در بهره مندی از حمایت اجتماعی4010-3-2- منابع حمایت اجتماعی4111-3-2- حمایت اجتماعی وسلامت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3466)

2-4-2 تصویر برند412-4-3 فواید برند412-4-4 دلایل اهمیت برندها422-4-4-1 مصرف کننده422-4-4-2 شرکت‌ها (تولید کنندگان)422-5 شخصیت برند432-5-1 تعاریف شخصیت برند432-5-2 اهمیت شخصیت برند452-5-2-1 شخصیت برند چگونه شکل می‌گیرد؟452-5-2-2 چرا سازمانها از مفهوم شخصیت برند استفاده می‌کنند؟452-5-3 روابط Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3465)

جمعیتروستاهای دارای طرح هادی اجرا شدهتعداد پرسشنامهروستاهای دارای طرح هادیتعداد پرسشنامهروستای منتخبجمعیتتعداد نمونهروستای منتخبجمعیتتعداد نمونهکمتر از 250 نفرتازه آباد 1017/45توچی پایبست1415/67500-250 نفرپسیخان4886/2223پایین کویخ2799/12131000-500 نفرویشکا سوقه6155/2829گرفم6458/2930بیشتر از 1000 نفرسیاه اسطلخ34066/157158خشت مسجد26234/121122جمع کل215172ماخذ : اطلاعات تحقیق ،1392همچنین Read more…

By 92, ago